0

در حال نمایش 2 نتیجه

فلومیتر ورتکس

ترانسمیترهای ورتکس اندازه‌گیری جریان سیالات نوعی دیگر از فلومترهای سنجش سرعت سیال می باشند که با ایجاد مانعی در مسیر جریان سیال باعث ایجاد مسیر تاوه‌ای فون‌کارمان باالگوی تکرارشونده‌ای از حرکت چرخشی (Vortex) می شوند که دراثر جدایش جریان سیال حول جسمی غیرخطی جریان در شرایط ناپایا به وجود میآید.

این الگو محتوی گردابه ها یا همان ورتکس در پایین دست سیال متناسب با سرعت آن بوده و با شمارش آنها و تبدیلشان (بوسیله آشکار ساز) به پالس های الکتریکی می توان به سرعت سیال و به تبع آن دبی حجمی آن پی برد.روش دیگر جهت تولید گردابه ها استفاده از اثر کواندا بوده که مکانیسم مشابهی را در اندازه گیری دنبال می نمایند.
علیرغم این نکته که از این تجهیزات می توان برای اندازه گیری انواع مایعات و گازها و بخار استفاده نمود و سیستم اندازه گیری آنها چندان وابسته به تغییرات فشار و دمای سیال نمی باشد باید توجه داشت که این نوع فلومترها برای سیالاتی که دارای چسبندگی زیاد ویا ذرات جامد با خاصیت خورندگی بالا بوده چندان مناسب نمی باشند.

علاقه مندی 0
مقایسه