0

در حال نمایش 2 نتیجه

فیلتر رگلاتور هوا

فیلتر رگلاتور هوا یا همان فیلتر رگلاتور پنوماتیک یکی دیگر از اجزای سیستم صنعتی است. قطعه فیلتر رگلاتور هوا در جاهایی که سیستم های نیوماتیکی وجود دارند استفاده میشوند.
هوایی که در اطراف ماست و ما نفس میکشیم مقداری رطوبت دارد و هنگامی که این هوا فشرده میشود رطوبت همراه آن نیز فشرده میشود.

رطوبت فشرده شده در کف کمپرسور جمع شده ولی همچنان مقدار زیادی از آن توسط هوا به تجهیزات منتقل میشود.

رطوبت به شدت باعث آسیب تجهیزات می شود.

فیلتر ها این رطوبت را فیلتر کرده و اجازه نمیدهند رطوبت و الودگی های موجود به تجهیزات منتقل شود.

آب جمع شده در استکانی فیلتر جمع شده یا توسط تخلیه اتومات ، تخلیه می شود.

هوایی که فیلتر شده حال باید به فشار مناسب رسیده و از فشار آن کاسته شود و در واقع رگوله شود. عمل رگوله کردن توسط رگولاتور ( فشار شکن ) انجام شده و هوای فیلتر شده و با فشار مناسب به تجهیزات منتقل میشود.

علاقه مندی 0
مقایسه