0

در حال نمایش 15 نتیجه

تجهیزات ایمنی و بهداشت

فرهنگ ایمنی و بهداشت در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بازدهی نیروی کار و رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی نیازمند صیانت از  سلامت نیروی کار و ایمن سازی محیط کار است.

علاقه مندی 0
مقایسه