0

در حال نمایش 15 نتیجه

ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک

یکی از انواع مختلف ترانسمیتر سطح مدل ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک میباشد که البته ترانسمیترهای سطح فشار نیز شناخته می شوند.

این نوع سطح سنج ها با اندازه گیری اختلاف فشار در دو ارتفاع متفاوت سیال و با مشخص بودن چگالی سیال و فشار وارد بر سطح آن به اندازه گیری ارتفاع سیال می پردازند.این نوع اندازه گیری برای مخازن بدون سقف و مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

علاقه مندی 0
مقایسه